Book review: Tuomas Koljonen, Responsibility Management (in Finnish)

Vastuutusjärjestelmä – Paremman johtamisen käsikirja. Tuomas Koljonen & Imperare Oy, 2019.

Minulla oli jo pari vuotta sitten mahdollisuus kuulla Tuomas Koljosen alustus vastuutusjärjestelmästä ja sen syntyhistoriasta. Taustalla olivat hänen oppinsa ja kokemuksensa kriisiyritysten kääntämisestä elinkelpoisiksi. Konseptin yksinkertaisuus ja selkeys olivat virkistäviä – näinhän johtamista pitäisi lähestyä, kun sitä tehdään ihmisten kanssa ja heitä varten. Pohjana olevat periaatteet avoimuudesta, reiluudesta ja itsenäisestä vastuusta ovat hyvin suomalaiseen luonteeseen sopivia.
Lyhykäisyydessään vastuutusjärjestelmä on asioiden listaamista ja niiden vastuuttamista nimetyille henkilöille. Vastuita on eri kokoisia, ja siten alavastuut ovat hierarkkisessa suhteessa suurempiin kokonaisuuksiin. Vastuuhenkilölle valitaan varahenkilö. Listaus on organisaation sisällä julkinen.
Vastuuhenkilöllä on valta ja vastuu hänelle nimettyjen tehtävien suorittamisesta ja kehittämisestä sekä varahenkilön kouluttamisesta. Julkisuudesta seuraa työyhteisön paine tehtävien hyvään hoitamiseen ja siihen, että kukin kantaa kykyjensä ja voimiensa mukaisen panoksensa yhteisen tekemisen kokonaisuuteen. Vapaa-matkustajan on vaikeampi löytää nurkkia, joissa piileskellä.
Kirja käy perusteellisesti läpi vastuutusjärjestelmän periaatteet, toiminnan, käyttöönoton ja antaa käytännön esimerkkejä. Jopa liiankin perusteellisesti, sillä lyhyempi käsittely ja vähempi toisto olisivat jättäneet tilaa asioille, joita ei nyt käsitelty. Suurimpia puutteita olivat yleisimpien johtamis- ja organisaatiomallien lyhyt kuvaus ja toimivuus yhdessä vastuutusjärjestelmän kanssa. Myös vastuutuksen toimivuutta eri maissa ja kulttuureissa olisi voinut arvioida, sillä nykyään monilla pienillä ja keskisuurillakin yrityksillä on henkilökuntaa Suomen ulkopuolella.
Kirjan käytännön esimerkit nojaavat pieneen, suomalaiseen valmistavan teollisuuden yritykseen. Kuitenkin vastuutusjärjestelmä saattaisi olla kaikkein omimmillaan modernissa, dynaamisessa ja kansainvälisessä ympäristössä. Yrityksessä, joka hyödyntää toiminnassaan IT-järjestelmiä, verkostoja ja alihankkijoita, jossa työntekijät ovat osapäiväisiä tai keikkatyöläisiä ja missä yrityksen organisaatio toimii hajautetusti ja ihmiset ovat harvoin yhtäaikaisesti läsnä toimistolla.
Tällaisessa modernissa yrityksessä vastuutusjärjestelmän tehokkuus, selkeys ja läpinäkyvyys olisivat vahvimmillaan. Sen avulla päätösvalta voidaan hajauttaa organisaatiossa ja päätöksentekoa nopeuttaa ja silti varmistaa, että kaikki olennainen tulee tehtyä. Suosittelenkin kirjaa luettavaksi niille, jotka moderneissa yrityksissä tehostavat organisaation toimintaa, parantavat tekemisen laatua ja tavoittelevat nopeata, kansainvälistä kasvua.

Espoossa 11.5.2019
Janne Jutila
Digitaalisen identiteetin globaali moniottelija

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close